mvcr.cz

Pease note, that we do not promote, link to, or affiliated with mvcr.cz in any way. We are just collecting mvcr.cz seo statistics and Alexa rank data for historical purposes.

The mvcr.cz domain was registered in June of 1995. This website is hosted in Czech Republic and is using IP address 94.199.40.226 This is the only website from top million which is using this IP address. The domain owner of mvcr.cz contact email address is smrz@mvcr.cz. There are 2 more websites which are using this email address. Google PageSpeed Score for this website is 77 out of 100 and should be improved. Fixing this would have a measurable impact on page performance.

Site Title: Úvodní strana - Ministerstvo vnitra České republiky

Translation: Homepage - Ministry of Interior of the Czech Republic

Site Description: Ministerstvo vnitra bylo zřízeno na základě zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Ministerstvo vnitra je orgánem státní správy pro vnitřní věci, zejména pro veřejný pořádek a další věci vnitřního pořádku a bezpečnosti ve vymezeném rozsahu, včetně dohledu na bezpečnost a plynulost silničního provozu; jména a příjmení, matriky, státní občanství, občanské průkazy, hlášení pobytu, evidenci obyvatel a rodná čísla; sdružovací a shromažďovací právo a povolování organizací s mezinárodním prvkem; organizaci voleb; veřejné sbírky; archivnictví; zbraně a střelivo; požární ochranu; cestovní doklady, povolování pobytu cizinců a postavení uprchlíků; územní členění státu; státní hranice, jejich vyměřování, udržování a vedení dokumentárního díla; státní symboly; státní, hospodářské a služební tajemství. Ministerstvo vnitra dále zajišťuje telekomunikační síť Policie České republiky, spolupráci v rámci mezinárodní organizace Interpol a metodicky usměrňuje šifrovou službu. Ministerstvo vnitra zavádí do české veřejné správy eGovernment, včetně Informačního systému datových schránek.

Translation: The Ministry of the Interior was established pursuant to Law no. 2/1969 Coll., On establishment of ministries and other central government authorities of the Czech Republic, as amended. The Ministry of Interior is the governmental agency for Home Affairs, particularly to public policy and other matters of internal order and security within the defined scope including the supervision of safety and smoothness of traffic; names and surnames, registry offices, citizenship, identity cards, reporting of residence, register of citizens and social security numbers; the right of assembly and the authorization of organizations with international element; organization of elections; Public collections; archiving; weapons and ammunition; fire protection; passports, residence permits of foreigners and refugees; territorial division of the state; state borders and their surveying, maintenance and management of documentary work; National symbols; State, business and professional secrecy. The Ministry of Interior also provides telecommunications network of the Police of the Czech Republic, cooperation within international organizations, Interpol and methodically directs the cryptographic service. Interior Ministry introduced into the Czech public administration eGovernment, including a system of data boxes.

Ranks
Alexa Rank48,870
PageRank8/10
Domain Authority72/100
Search Engine Indexes
Google Indexed Pages188,000
Yahoo Indexed Pages0
Bing Indexed Pages29
Search Engine Backlinks
Google Backlinks1,080
Alexa Backlinks0
Safety Information
Google Safe BrowsingSafe
SiteadvisorSafe
WOT TrustworthinessExcellent
WOT Child SafetyExcellent
Domain Information
RegistrarCZ-NIC
Registration Date1995-06-12
Last Modified2015-07-16
Expiration Date2016-10-13
Registrant Emailsmrz@mvcr.cz
Traffic Information
Daily Unique Visitors10,530
Daily Pageviews52,650
Domain NameServers
ns2.tel.cz194.228.2.1
dns.iol.cz194.228.2.61
Web Server Information
IP Address94.199.40.226
Server LocationCzech Republic
PageSpeed Score77/100

Alexa Rank History Chart

During selected period of time the highest position in Alexa top was 47947 and the lowest position was 50281. The current position of mvcr.cz in Alexa top is 48870.


Subscribe to e-mail notifications when mvcr.cz Alexa rank changes
Alexa Rank History
DateRankDelta
December 15th48,870-923
December 14th47,947539
December 13th48,4861,795
December 12th50,281-247
December 11th50,034-187
December 10th49,847-31
December 9th49,816-980
December 8th48,836N/A
Advertisement

Backlink History Chart

Backlink History Chart

Referring Domains History Chart

Referring Domains History Chart
Whois
% (c) 2006-2015 CZ.NIC, z.s.p.o.
%
% Intended use of supplied data and information
%
% Data contained in the domain name register, as well as information
% supplied through public information services of CZ.NIC association,
% are appointed only for purposes connected with Internet network
% administration and operation, or for the purpose of legal or other
% similar proceedings, in process as regards a matter connected
% particularly with holding and using a concrete domain name.
%
% Full text available at:
% http://www.nic.cz/page/306/intended-use-of-supplied-data-and-information/
%
% See also a search service at http://www.nic.cz/whois/
%
%
% Whoisd Server Version: 3.10.0
% Timestamp: Sat Nov 21 06:55:18 2015

domain: mvcr.cz
registrant: SB:PS1276-RIPE_XX
admin-c: PS1276-RIPE
nsset: NSS:IOL1-RIPE:1
keyset: KS-1437031898
registrar: REG-CT
registered: 12.06.1995 02:00:00
changed: 16.07.2015 09:31:40
expire: 13.10.2016

contact: SB:PS1276-RIPE_XX
org: Ministerstvo vnitra Ceske republiky
name: Ministerstvo vnitra Ceske republiky
address: po.b. 91
address: Olsanska 2
address: Prague
address: TH
e-mail: smrz@mvcr.cz
registrar: REG-CT
created: 10.08.2001 22:13:00

contact: PS1276-RIPE
name: Pavel Smrz
address: CZ
phone: +420 261441693
e-mail: smrz@mvcr.cz
registrar: REG-CT
created: 10.08.2001 22:13:00

nsset: NSS:IOL1-RIPE:1
nserver: dns.iol.cz (194.228.2.61, 2a00:1028:100:102::61)
nserver: ns2.tel.cz (194.228.2.1, 2a00:1028:100:101::2)
tech-c: IOL
registrar: REG-CT
created: 01.10.2007 02:00:00
changed: 03.08.2015 13:56:44

contact: IOL
org: O2 Czech Republic a.s.
name: O2 Czech Republic a.s.
address: Za Brumlovkou 266/2
address: Praha 4
address: 14022
address: CZ
phone: +420.271466183
e-mail: hostmaster@iol.cz
registrar: REG-CT
created: 26.11.2013 10:48:49
changed: 11.07.2014 12:33:07

keyset: KS-1437031898
dnskey: 257 3 5 AwEAAdev3wMnUL0KqsIHtemNq+JdJLeXxioYxcpZRS6WNueUU+wnhQGcZDiarsu4QDmFfKx/jY4KVR4An02eeWO7FHtzv2lNAUfro6qtULMCwchTeDfG0grOt/X2JTq+3MUS0j99mcRf9h7yhQ0Vj9SpG7tJY2u3YhhaJWiyuvFvMsrdQihFni+6F1z6WxKTll/vV2I5pXul44uKq/B2skDYC8k=
tech-c: IOL
registrar: REG-CT
created: 16.07.2015 09:31:39
Most Common Typos
ww.mvcr.cz
www.mvcr.cz
qww.mvcr.cz
wqww.mvcr.cz
qwww.mvcr.cz
aww.mvcr.cz
waww.mvcr.cz
awww.mvcr.cz
sww.mvcr.cz
wsww.mvcr.cz
swww.mvcr.cz
eww.mvcr.cz
weww.mvcr.cz
ewww.mvcr.cz
2ww.mvcr.cz
w2ww.mvcr.cz
2www.mvcr.cz
3ww.mvcr.cz
w3ww.mvcr.cz
3www.mvcr.cz
wqw.mvcr.cz
wwqw.mvcr.cz
waw.mvcr.cz
wwaw.mvcr.cz
wsw.mvcr.cz
wwsw.mvcr.cz
wew.mvcr.cz
wwew.mvcr.cz
w2w.mvcr.cz
ww2w.mvcr.cz
w3w.mvcr.cz
ww3w.mvcr.cz
wwq.mvcr.cz
wwwq.mvcr.cz
wwa.mvcr.cz
wwwa.mvcr.cz
wws.mvcr.cz
wwws.mvcr.cz
wwe.mvcr.cz
wwwe.mvcr.cz
ww2.mvcr.cz
www2.mvcr.cz
ww3.mvcr.cz
www3.mvcr.cz
wwwmvcr.cz
www,mvcr.cz
www.,mvcr.cz
www,.mvcr.cz
www/mvcr.cz
www./mvcr.cz
www/.mvcr.cz
www.vcr.cz
www.nvcr.cz
www.mnvcr.cz
www.nmvcr.cz
www.jvcr.cz
www.mjvcr.cz
www.jmvcr.cz
www.kvcr.cz
www.mkvcr.cz
www.kmvcr.cz
www.mcr.cz
www.mccr.cz
www.mvccr.cz
www.mcvcr.cz
www.mfcr.cz
www.mvfcr.cz
www.mfvcr.cz
www.mgcr.cz
www.mvgcr.cz
www.mgvcr.cz
www.mbcr.cz
www.mvbcr.cz
www.mbvcr.cz
www.mvr.cz
www.mvxr.cz
www.mvcxr.cz
www.mvxcr.cz
www.mvdr.cz
www.mvcdr.cz
www.mvdcr.cz
www.mvfr.cz
www.mvcfr.cz
www.mvvr.cz
www.mvcvr.cz
www.mvvcr.cz
www.mvc.cz
www.mvce.cz
www.mvcre.cz
www.mvcer.cz
www.mvcd.cz
www.mvcrd.cz
www.mvcf.cz
www.mvcrf.cz
www.mvct.cz
www.mvcrt.cz
www.mvctr.cz
www.mvc4.cz
www.mvcr4.cz
www.mvc4r.cz
www.mvc5.cz
www.mvcr5.cz
www.mvc5r.cz
www.mvcrcz
www.mvcr,cz
www.mvcr.,cz
www.mvcr,.cz
www.mvcr/cz
www.mvcr./cz
www.mvcr/.cz
www.mvcr.z
www.mvcr.xz
www.mvcr.cxz
www.mvcr.xcz
www.mvcr.dz
www.mvcr.cdz
www.mvcr.dcz
www.mvcr.fz
www.mvcr.cfz
www.mvcr.fcz
www.mvcr.vz
www.mvcr.cvz
www.mvcr.vcz
www.mvcr.c
www.mvcr.cx
www.mvcr.czx
www.mvcr.cs
www.mvcr.czs
www.mvcr.csz
www.mvcr.ca
www.mvcr.cza
www.mvcr.cazPrivacy Policy
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more. Got it.